Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Commissie heroverweging

Zijn de voorrangsregels volgens u niet goed toegepast? Vindt u dat er een schrijnende situatie ontstaat voor uw kind? Dan kunt u de onafhankelijke Commissie Heroverweging vragen om het advies van Schoolwijzer opnieuw te bekijken (heroverwegen).

Een verzoek indienen

U kunt een schriftelijk verzoek bij deze onafhankelijke commissie indienen als u vindt dat:

 • de voorrangsregels niet juist zijn toegepast of;
 • het toepassen van de spelregels leidt tot evident onaanvaardbare gevolgen voor uw kind.

Beschrijf uw verzoek zorgvuldig en zorg ervoor dat de Commissie Heroverweging dit verzoek uiterlijk 2 weken nadat u de plaatsingsbrief van Schoolwijzer heeft gekregen, ontvangt. Het adres en telefoonnummer van de commissie vindt u onderaan de pagina contact. Als de commissie uw verzoek ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Tip

Schoolwijzer adviseert om uw kind altijd op de toegewezen school in te schrijven. Uw kind is dan verzekerd van een plaats, ook al is dat niet op de 1e voorkeursschool. Stel dat de Commissie Heroverweging uw verzoek niet honoreert en u de toegewezen plaats niet heeft bevestigd met een inschrijving, dan moet u uw kind opnieuw aanmelden voor een volgende plaatsingsronde, waarin minder schoolplaatsen te verdelen zijn.

Waar moet u op letten bij het indienen van een verzoek?

Stuur bij uw schriftelijk verzoek aan de commissie de volgende informatie mee:

 • Uw naam en adres
 • Een kopie van de brief van Schoolwijzer Nijmegen waarin staat op welke school plaats is voor uw kind
 • De redenen waarom u vraagt om een heroverweging (argumenten)
 • – indien van toepassing – kopieën van de documenten waar u in uw brief naar verwijst (bijvoorbeeld schoolrapporten en medische dossiers)
 • De datum en uw handtekening

Mondelinge toelichting

U mag uw schriftelijke verzoek mondeling aan de commissie komen toelichten wanneer u hiervoor een uitnodiging ontvangt.

Eindoordeel

U ontvangt binnen 4 weken na de zitting per post het eindoordeel van de commissie. De commissie legt hierin uit waarom zij uw verzoek honoreert, afwijst of niet ontvankelijk verklaart (niet in behandeling neemt).

Voorbeelduitspraken

Wilt u weten wat de argumenten voor het verzoek en de uitspraken van de commissie waren? Aan de rechterkant van de pagina vindt u een verzameling situaties uit de praktijk. Deze voorbeelden kunnen u meer inzicht geven in wanneer de commissie honoreert, afwijst of het verzoek niet in behandeling neemt.

Onafhankelijke commissie

De onafhankelijke Commissie Heroverweging is benoemd door de deelnemende schoolbesturen. De leden zijn:

 • Prof. mr. dr. Dick Mentink, emeritus hoogleraar Onderwijsrecht, voorzitter
 • Mr. Ben Vaessen, Vaessen Advocaten
 • Mr. Jeroen Peters, Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen
 • Mr. Bas Verheyden, Klein Tafelberg Advocaten