Aanmelden via Schoolwijzer

Als u zich heeft georiënteerd, gaat u uw kind aanmelden bij Schoolwijzer. Op het aanmeldformulier kunt u maximaal 6 voorkeursscholen opgeven. Wanneer uw kind (groep 1 tot en met 8) tijdens het lopende schooljaar of bij aanvang van het volgende schooljaar start of wisselt van school, bijvoorbeeld na een verhuizing, meldt u uw kind ook aan bij Schoolwijzer. Schoolwijzer neemt uw aanvraag dan in behandeling tijdens de eerstvolgende plaatsingsronde.

Belangrijke data: aanmelden voor een eerstvolgende plaatsingsronde kan vóór 1 februari (eerste plaatsingsronde voor het volgende schooljaar), vóór 1 april, vóór 1 juni, vóór 1 september en vóór 1 november.

Attentie: Kinderen die na 1 juni aangemeld worden, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, kunnen niet altijd vanzelfsprekend bij aanvang van het nieuwe schooljaar al starten op de nieuwe school. Neemt u contact op met Schoolwijzer om de mogelijkheden te bespreken.

Kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan kunnen worden aangemeld vanaf 2 jaar en 8 maanden. Start uw kleuter voor het eerst in het volgende schooljaar? Meld uw kind dan aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind gaat starten. Daarmee heeft u de meeste kans om een plaats te krijgen op een school van uw voorkeur. Natuurlijk kunt u ook na 1 februari uw kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. De meeste plaatsen worden immers verdeeld in de eerste plaatsingsronde (februari). Een aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen dan bij de eerste plaatsingsronde die betrekking heeft op het van toepassing zijnde aangevraagde schooljaar. Concreet betekent dit dat in de februari-ronde voor het eerst plaatsen toegewezen worden voor het daaropvolgende schooljaar. Schoolwijzer plaatst kinderen die in juni en juli van een kalenderjaar 4 jaar worden gezamenlijk met de kinderen die in augustus tot en met december van hetzelfde kalenderjaar 4 jaar worden. De juni en juli kinderen zullen vaak, ook al worden ze voor de zomervakantie 4 jaar, pas na de zomervakantie in groep 1 starten. Kinderen die in juni en juli van een jaar 4 jaar worden kunnen daarom, net zoals kinderen die tijdens het volgende schooljaar 4 jaar worden, voor het eerst meedoen met een plaatsingsronde in de maand februari voorafgaand aan hun vierde verjaardag.

tip: de kans op een plaats zonder voorrang

Kiest u voor een school waar uw kind geen voorrang krijgt (bijvoorbeeld geen broertjes/zusjes op de school, geen buurtschool) lees dan zeker de voorrangsregels en het verdeelsysteem goed. Het risico dat er geen plaats beschikbaar is op de school voor uw kind, is dan groter.

Tot slot: denk na het aanmelden ook aan een inschrijving voor een BSO (buitenschoolse opvang) bij uw voorkeursscholen.