Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Aanmelden via Schoolwijzer

Als u zich heeft georiënteerd, kunt u uw kind vanaf dat het 2 jaar en 9 maanden is aanmelden bij Schoolwijzer. U krijgt rond die tijd een herinneringsbrief van Schoolwijzer, maar daar hoeft u niet op te wachten. Op het aanmeldformulier kunt u maximaal 6 voorkeursscholen opgeven. Ook wanneer uw kind nog dit schooljaar start of wisselt van school, meldt u uw kind aan bij Schoolwijzer. Schoolwijzer kent uw zoon of dochter dan een plaats toe tijdens een tussentijdse plaatsingsronde.

Start uw kind in het volgende schooljaar? Meld uw kind dan aan vóór 1 maart voorafgaand aan dat schooljaar. Dan maakt uw kind de meeste kans om een plaats te krijgen op een school van uw voorkeur. Natuurlijk kunt u ook na 1 maart uw kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. De meeste plaatsen worden verdeeld in de eerste ronde (in maart).

tip: de kans op een plaats zonder voorrang

Kiest u voor een school waar uw kind geen voorrang krijgt (bijvoorbeeld geen broertjes/zusjes op de school, geen buurtschool) lees dan zeker de voorrangsregels en het verdeelsysteem goed. Het risico dat er geen plaats beschikbaar is op de school voor uw kind, is dan groter.

Tot slot: denk na het aanmelden ook aan een inschrijving voor een BSO (buitenschoolse opvang) bij uw voorkeursscholen.