Meer over Schoolwijzer Nijmegen

Schoolwijzer Nijmegen is een centraal aanmeldpunt waar u als ouder uw kind aanmeldt voor de basisschool. Schoolwijzer verdeelt de beschikbare plaatsen op de Nijmeegse basisscholen. Dit aanmeldproces zorgt voor gelijke kansen voor elk kind.

Alle kinderen gelijke kansen

Met Schoolwijzer Nijmegen willen de basisscholen en de gemeente Nijmegen ervoor zorgen dat elk kind een eerlijke, gelijke kans maakt op een plaats op de basisschool die zijn of haar ouders kiezen. Voor het toewijzen van plaatsen hanteert Schoolwijzer een transparant verdeelsysteem met voorrangsregels.

Bindend plaatsingsadvies

De Nijmeegse basisschoolbesturen hebben samen bepaald dat ouders alleen bij Schoolwijzer hun kind kunnen aanmelden. Inschrijven op een school kan dus niet zonder een plaatsingsadvies van Schoolwijzer en scholen hanteren geen wachtlijsten. Het plaatsingsadvies dat Schoolwijzer uitbrengt, is bindend. Scholen nemen het advies van Schoolwijzer in principe over.

Van wie is Schoolwijzer Nijmegen?

Schoolwijzer Nijmegen is een initiatief van:

  • Stichting Sint Josephscholen
  • Stichting Conexus
  • Stichting Pallas
  • SIMONscholen
  • Stichting Basisschool De Klokkenberg
  • Stichting R.K. Onderwijs Lent
  • Gemeente Nijmegen