Home

Aanmelden schooljaar 2024-2025 voor de 3e matchingsronde: 

vóór 1 juni 2024

Het aantal beschikbare plaatsen voor kinderen geboren in 2020 of 2021 vindt u via:

https://www.schoolwijzernijmegen.nl/stand

 

Resultaat februarimatching 2024, schooljaar 2024 - 2025

Schoolwijzer Nijmegen kreeg, bij de matching van februari 2024, 1566 aanmeldingen van leerlingen voor groep 0 en 1. Dit betreft leerlingen geboren tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021. Zij gaan in het schooljaar 2024/2025 voor het eerst naar de basisschool. Hiervan zijn 1477 leerlingen geplaatst op een school. Dit betreft 94,3% van de aangemelde kinderen.

Van de 1566 aanmeldingen zijn
1409 leerlingen toegewezen op de school van eerste voorkeur  (= 90%)*

55 leerlingen op de school van tweede voorkeur (= 3,5 %)

12 leerlingen op de school van derde voorkeur (= 0,75 %)

1 leerling op de school van 4e voorkeur (= 0,006 %)

0 leerlingen op de school van 5e of 6e voorkeur (= 0%)

89 leerlingen zijn niet geplaatst (= 5,7%)

Van de 89 leerlingen die niet geplaatst konden worden hadden er 46 alleen een eerste voorkeur opgegeven, voor 15 leerlingen waren 2 voorkeuren opgegeven, voor 27 leerlingen waren 3 voorkeuren opgegeven en 1 leerling (woonachtig buiten Nederland) gaf 6 voorkeuren op.

* Dit percentage geeft het gemiddelde aan van alle Nijmeegse scholen voor primair onderwijs. Verschillen per school en/of per wijk zijn mogelijk.

Ouders wiens kind niet geplaatst is of geplaatst bij een school van een lagere voorkeur, kunnen hun kind opnieuw aanmelden voor de april-matching. Op de mogelijkheid van meedoen in een volgende ronde worden ouders, in de niet-plaatsingsbrief, standaard geattendeerd.