Home

 

Aanmelden 2023-2024 voor de volgende matchingsronde: 

vóór 1 november 2023

Het aantal beschikbare plaatsen voor kinderen geboren in 2019 of 2020 vindt u via:

https://www.schoolwijzernijmegen.nl/stand

 

Schoolwijzer Nijmegen kreeg, bij de matching van februari 2023, 1489 aanmeldingen van leerlingen voor groep 0 en 1. Dit betreft leerlingen geboren tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020. Zij gaan in het schooljaar 2023/2024 voor het eerst naar de basisschool. Hiervan zijn 1427 leerlingen geplaatst op een school. Dit betreft 95% van de aangemelde kinderen.

Van de 1489 aanmeldingen zijn
1346 leerlingen geplaatst op de school van eerste voorkeur  (= 90%)

53 leerlingen op de school van tweede voorkeur (= 3%)

25 leerlingen op de school van derde voorkeur (= 1,6 %)

3 leerlingen op de school van 4e, 5e of 6e voorkeur (= 0,2 %)

50 leerlingen zijn niet geplaatst (= 3,3%)

Van de 50 leerlingen die niet geplaatst konden worden hadden er 30 alleen een eerste voorkeur opgegeven, voor 13 leerlingen waren 2 voorkeuren opgegeven en voor 7 leerlingen waren 3 voorkeuren opgegeven.

Ouders wiens kind niet geplaatst is of geplaatst bij een school van een lagere voorkeur, kunnen hun kind opnieuw aanmelden voor de april-matching. Op de mogelijkheid van meedoen in een volgende ronde worden ouders, in de niet-plaatsingsbrief, standaard geattendeerd.