Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Home

Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus is het kantoor van Schoolwijzer wegens vakantie gesloten. Telefonisch zijn wij ook niet bereikbaar. Vanaf maandag 19 augustus zijn we er weer.

 

Schoolwijzer Nijmegen kreeg, bij de maartronde 2019, 1440 aanmeldingen van leerlingen (groep 0 en 1) die in het schooljaar 2019/2020 voor het eerst naar de basisschool gaan. Hiervan zijn 1352 leerlingen geplaatst op een school (= 93,9 %).

Van de 1440 aanmeldingen zijn:
1269 leerlingen terecht gekomen op de school van eerste voorkeur  (=88,1%)

60 leerlingen op de school van tweede voorkeur (= 4,2%)

17 leerlingen op de school van derde voorkeur (= 1,2 %)

6 leerlingen op de school van vierde voorkeur (= 0,4 %)

88 leerlingen zijn niet geplaatst ( = 6,1%)

In Nijmegen-West zien we een toename van het aantal aanmeldingen. In overleg met de desbetreffende scholen en binnen de doelstelling en achterliggende waarden van het systeem Schoolwijzer, is besloten tot verschuiving in de verdeling over de groepen binnen de bestaande leerlingenplafonds. Deze aanpassing is niet met terugwerkende kracht te verwerken in de maartmatching, maar leidt wel tot een verruiming in de capaciteit op de groepen 0 en 1 die meegenomen wordt in de meimatching. Ouders wiens kind niet geplaatst is of wiens kind is geplaatst in een school van lagere voorkeur, kunnen hier een beroep op doen door hun kind opnieuw aan te melden voor de meimatching. Op de mogelijkheid van meedoen in een volgende plaatsingsronde worden ouders, in de niet-plaatsingsbrief, standaard geattendeerd.