schoolwijzer nijmegen

Is uw kind 2 jaar en 9 maanden? De tijd vliegt, de grote stap naar de basisschool is al in zicht! U kunt uw kind vanaf nu aanmelden voor een basisschool in Nijmegen bij Schoolwijzer. Doe dat vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start, want dan maakt uw kind de meeste kans om een plaats te krijgen op een school naar keuze.

Wegens wijzigingen in ons systeem is aanmelden voor het schooljaar 2018-2019 pas mogelijk vanaf medio oktober 2017. Dit heeft geen invloed op de plaatsing. Alle aanmeldingen  die voor 1 maart 2018 binnen zijn, gaan in de eerste plaatsingsronde mee. Daarbij gelden de voorrangsregels van Schoolwijzer.  De "2 jaar en 9 maanden" brief zal dus ook later verstuurd worden.

De eerstvolgende collectieve plaatsingsronde is 21 september voor het schooljaar 2017-2018. Aanmelden kan tot 17 september 2017.

Let op: Ook wanneer u een kind wilt aanmelden voor groep 2 t/m 8, doet u dit bij Schoolwijzer.

Wanneer uw kind tussentijds geplaatst moet worden in het huidige schooljaar, neemt u dan even contact met ons op.

Check bij STAND de beschikbare plaatsen in groep 1 voor schooljaar 2017-2018.

SCHOLEN IN LENT (De Geldershof, Het Talent, De Verwondering):
De huizenbouw en –markt maakt sinds kort een enorme spurt door. Vooral in de nieuwbouwwijken in Lent (Lent ten oosten van de Prins Mauritssingel). Op basis van eerder prognoses uit 2015 en 2016 is daarom De Geldershof uitgebreid en breidt De Verwondering haar capaciteit uit waardoor per augustus 2017 ook veel meer leerlingen opgevangen kunnen worden.

Omdat de huizenbouw en –markt nu explosief groeit, zal er op tijd voor nog meer basisschoolplaatsen moeten worden gezorgd. Dat zal voorlopig gebeuren onder de vlag van een bestaande school (waarschijnlijk de Verwondering). Uiteindelijk zal dat wel snel een nieuwe, zelfstandige school worden voor de kinderen uit Lent. Dit gaat alles volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

In de tussentijd vragen wij u om uw kind(eren) op tijd aan te melden, voor zover u dat nog niet gedaan heeft. Zodat wij goed zicht houden op het benodigde aantal plaatsen.

Op deze manier gaan we er voor zorgen dat alle leerlingen uit Lent in principe ook in Lent naar school kunnen. Zodra er vanwege de bijzondere situatie in Lent meer valt te melden, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via Schoolwijzer. U wordt ook verzocht om zelf de meldingen op Schoolwijzer in de gaten te houden. Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Alle kinderen gelijke kansen

Met Schoolwijzer Nijmegen willen de basisscholen en de gemeente Nijmegen ervoor zorgen dat elk kind een eerlijke, gelijke kans maakt op een plaats op de basisschool die zijn of haar ouders kiezen. Voor het toewijzen van plaatsen hanteert Schoolwijzer een transparant verdeelsysteem met voorrangsregels.

welke stappen doorloopt u

Is uw zoon of dochter 2 jaar en 9 maanden? Dan kunt u nu de eerste stap zetten zodat uw kind straks naar de basisschool kan. Als uw kind in groep 2 t/m 8 start, moet u hem of haar ook eerst aanmelden bij Schoolwijzer.

Dit zijn de stappen die u doorloopt.

 1. Oriënteren
  Kies minimaal 3, maar beter nog 6 scholen voor uw kind. Dat zijn uw voorkeursscholen.
 2. Aanmelden bij Schoolwijzer
  Meld uw kind aan bij Schoolwijzer, liefst vóór 1 maart.
 3. De plaatsingsbrief
  U ontvangt een plaatsingsbrief van Schoolwijzer met daarin de basisschool waar plaats is voor uw kind.
 4. Inschrijven op de basisschool
  Schrijf uw kind in bij deze basisschool. Neem de plaatsingsbrief van Schoolwijzer mee naar de afspraak.
 5. Naar school!
  Wanneer uw kind 4 wordt, mag het naar school!

Lees op de pagina HOE meer over deze stappen.

voorrangsregels

Bij het aanmelden kiest u maximaal 6 basisscholen voor uw kind. Daarna gaat Schoolwijzer in zogenaamde plaatsingsrondes plaatsen verdelen. Daarbij gelden voorrangsregels: Schoolwijzer garandeert bijvoorbeeld een plaats voor uw kind als het al een Andere kinderen die op hetzelfde huisadres ingeschreven staan als het kind dat u aanmeldt. broertje of zusje op de school heeft. U moet uw kind dan wel aanmelden vóór de 1e plaatsingsronde (vóór 1 maart) en in Nijmegen woonachtig zijn. Daarna volgen de Nijmeegse kinderen voor wie de school een buurtschool is, en vervolgens krijgen de kinderen die positief bijdragen aan de verhouding Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan een risico op achterstand in leerprestaties en ontwikkeling. Een klassamenstelling van 30% kansarme - 70% kansrijke kinderen is ideaal. Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke kinderen, zonder dat dat de prestaties van de laatste groep schaadt. Hoe kansrijk een kind is, wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of voogden. kansarme-Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan een risico op achterstand in leerprestaties en ontwikkeling. Een klassamenstelling van 30% kansarme - 70% kansrijke kinderen is ideaal. Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke kinderen, zonder dat dat de prestaties van de laatste groep schaadt. Hoe kansrijk een kind is, wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of voogden. kansrijke leerlingen een plaats. Zijn er dan nog plaatsen over op de school, dan worden deze plaatsen onder de overige kinderen verdeeld. Gemiddeld is er voor 95% van de kinderen plaats op de school van hun 1e voorkeur.
Kijk bij VOORRANGSREGELS als u meer wilt weten.

overzicht vrije plaatsen

Bekijk de STAND van beschikbare plaatsen en aanmeldingen op uw voorkeursschool. Het geeft u inzicht in de kans op een plaats.

 terug naar boven