schoolwijzer nijmegen

Is uw kind 2 jaar en 9 maanden? De tijd vliegt, de grote stap naar de basisschool is al in zicht! U kunt uw kind vanaf nu aanmelden voor een basisschool in Nijmegen bij Schoolwijzer. Doe dat vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start, want dan maakt uw kind de meeste kans om een plaats te krijgen op een school naar keuze.

De eerstvolgende collectieve plaatsingsronde is op 1 maart 2017 voor het schooljaar 2017-2018.

Let op: Ook wanneer u een kind wilt aanmelden voor groep 2 t/m 8, doet u dit bij Schoolwijzer.

Wanneer uw kind tussentijds geplaatst moet worden in het huidige schooljaar, kunt u uw kind aanmelden voor 2016-2017. Schoolwijzer zal maandelijks, en indien nodig vaker, kinderen tussentijds plaatsen.

Check bij STAND de beschikbare plaatsen in groep 1 voor schooljaar 2016-2017.

Alle kinderen gelijke kansen

Met Schoolwijzer Nijmegen willen de basisscholen en de gemeente Nijmegen ervoor zorgen dat elk kind een eerlijke, gelijke kans maakt op een plaats op de basisschool die zijn of haar ouders kiezen. Voor het toewijzen van plaatsen hanteert Schoolwijzer een transparant verdeelsysteem met voorrangsregels.

welke stappen doorloopt u

Is uw zoon of dochter 2 jaar en 9 maanden? Dan kunt u nu de eerste stap zetten zodat uw kind straks naar de basisschool kan. Als uw kind in groep 2 t/m 8 start, moet u hem of haar ook eerst aanmelden bij Schoolwijzer.

Dit zijn de stappen die u doorloopt.

 1. Oriënteren
  Kies minimaal 3, maar beter nog 6 scholen voor uw kind. Dat zijn uw voorkeursscholen.
 2. Aanmelden bij Schoolwijzer
  Meld uw kind aan bij Schoolwijzer, liefst vóór 1 maart.
 3. De plaatsingsbrief
  U ontvangt een plaatsingsbrief van Schoolwijzer met daarin de basisschool waar plaats is voor uw kind.
 4. Inschrijven op de basisschool
  Schrijf uw kind in bij deze basisschool. Neem de plaatsingsbrief van Schoolwijzer mee naar de afspraak.
 5. Naar school!
  Wanneer uw kind 4 wordt, mag het naar school!

Lees op de pagina HOE meer over deze stappen.

voorrangsregels

Bij het aanmelden kiest u maximaal 6 basisscholen voor uw kind. Daarna gaat Schoolwijzer in zogenaamde plaatsingsrondes plaatsen verdelen. Daarbij gelden voorrangsregels: Schoolwijzer garandeert bijvoorbeeld een plaats voor uw kind als het al een Andere kinderen die op hetzelfde huisadres ingeschreven staan als het kind dat u aanmeldt. broertje of zusje op de school heeft. U moet uw kind dan wel aanmelden vóór de 1e plaatsingsronde (vóór 1 maart). Daarna volgen de Nijmeegse kinderen voor wie de school een buurtschool is, en vervolgens krijgen de kinderen die positief bijdragen aan de verhouding Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan een risico op achterstand in leerprestaties en ontwikkeling. Een klassamenstelling van 30% kansarme - 70% kansrijke kinderen is ideaal. Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke kinderen, zonder dat dat de prestaties van de laatste groep schaadt. Hoe kansrijk een kind is, wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of voogden. kansarme-Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan een risico op achterstand in leerprestaties en ontwikkeling. Een klassamenstelling van 30% kansarme - 70% kansrijke kinderen is ideaal. Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke kinderen, zonder dat dat de prestaties van de laatste groep schaadt. Hoe kansrijk een kind is, wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of voogden. kansrijke leerlingen een plaats. Zijn er dan nog plaatsen over op de school, dan worden deze plaatsen onder de overige kinderen verdeeld. Gemiddeld is er voor 95% van de kinderen plaats op de school van hun 1e voorkeur.
Kijk bij VOORRANGSREGELS als u meer wilt weten.

overzicht vrije plaatsen

Bekijk de STAND van beschikbare plaatsen en aanmeldingen op uw voorkeursschool. Het geeft u inzicht in de kans op een plaats.

 terug naar boven