Naar school!

Is uw zoon of dochter 4 jaar? Vanaf die dag mag hij of zij naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het naar school. De meeste kinderen in Nederland starten zodra zij 4 jaar zijn. Sommige scholen laten kinderen die vlak voor een zomer- of kerstvakantie 4 jaar worden, liever na deze vakantie starten. Het startmoment voor uw kind bepaalt u in overleg met de school.