Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Naar school!

Is uw zoon of dochter 4? Vanaf die dag mag hij of zij naar de basisschool. Vanaf de dag dat het 5 jaar is, is uw kind leerplichtig en moet het naar school. De meeste kinderen in Nederland starten zodra zij 4 jaar zijn.