Aanmelden
voor het
nieuwe schooljaar
vóór 15 juni
2019!

Naar school!

Is uw zoon of dochter 4? Vanaf die dag mag hij of zij naar de basisschool. Vanaf de dag dat het 5 jaar is, is uw kind leerplichtig en moet het naar school. De meeste kinderen in Nederland starten zodra zij 4 jaar zijn.