Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Verdeelsysteem

Hoe werken de plaatsingsrondes?

Schoolwijzer voert 5 keer per jaar een plaatsingsronde uit. Tijdens zo'n ronde worden de plaatsen verdeeld. De eerste plaatsingsronde voor een schooljaar, is op 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start. Bij deze ronde zijn alle plaatsen voor het eerst beschikbaar en heeft uw kind de meeste kans op een plaats op uw voorkeursschool.

Daarna volgen er nog 4 plaatsingsrondes: in mei, juni, september en november. Tijdens iedere volgende plaatsingsronde verdeelt Schoolwijzer de nieuwe inschrijvingen over de overgebleven of vrijgekomen plaatsen. Na de 5e plaatsingsronde in november worden aanmeldingen voor het lopende schooljaar handmatig een open plaats toegewezen. Op scholen die in de laatste ronde het maximum aantal leerlingen hebben bereikt, worden de daarna vrijgekomen plaatsen niet meer opgevuld. Het zou namelijk alleen eerlijk zijn als deze plaats beschikbaar is voor iedereen die interesse had en nog heeft.

Bij de plaatsingsrondes hanteert Schoolwijzer deze voorrangsregels.

Hoe verdeelt Schoolwijzer de plaatsen op uw voorkeursscholen?

Schoolwijzer probeert zoveel mogelijk kinderen te plaatsen op de school van de eerste of tweede voorkeur. Uiteindelijk komt 95% van de kinderen op hun eerste voorkeursschool terecht.
Het systeem bepaalt uw voorrangsrecht op basis van uw gegevens. Bij de verdeling van plaatsen krijgen kinderen op basis van het voorrangsrecht een plek toegekend waarbij broer/zus op betreffende school en buurtschool het hoogste voorrangsrecht geven. Pas daarna volgen de kinderen die deze school een lagere voorkeur hebben gegeven of niet in de buurt wonen. Het kan dus zijn dat een kind dat niet uit de buurt komt, maar deze school als eerste voorkeur had, toch een plaats toegewezen krijgt.

Een, twee of meer scholen invullen?

U kunt in het formulier een of meerdere scholen invullen, met een maximum van 6. Hoe meer scholen u invult, hoe groter de kans dat uw kind op een school geplaatst kan worden in deze plaatsingsronde. Wanneer er op de school van uw eerste voorkeur geen plaats is, zal gekeken worden of er op uw tweede voorkeursschool (of 3e, 4e etc) wel plaats is. Wanneer u maar 1 school ingevuld heeft en daar is geen plaats, dan stopt daar voor u het plaatsingsproces. Uw kind wordt dan niet geplaatst en u dient uw kind dan dus opnieuw aan te melden voor de volgende plaatsingsronde, waar logischerwijs minder plekken te vergeven zijn. Ook is het niet zo dat u meer kans maakt op uw eerste voorkeursschool, als u maar 1 school ingevuld heeft. Bovendien heeft u altijd de mogelijkheid om mee te doen aan een nieuwe plaatsingsronde, ook als uw kind al een plaats toegewezen heeft gekregen. Kortom, meer scholen invullen heeft alleen maar voordelen voor u!

Er zijn een paar uitzonderingen wanneer 1 school wel volstaat:

  1. Uw kind zit al op een school. U wilt graag overstappen naar een andere school of schooltype. Wanneer u echt maar 1 school daarvoor op het oog hebt, en uw kind anders op de huidige school wilt laten waar hij of zij al zit, dan heeft het geen zin om meer dan 1 school in te vullen.
  2. In de maart ronde hebben Nijmeegse groep 1 kinderen een plaats-garantie op de school van hun broertjes/zusjes. Ook in dat geval is meer dan 1 schoolkeuze niet nodig.
  3. U woont net buiten Nijmegen, u wilt eventueel in Nijmegen naar een bepaalde school, of anders naar een school in het dorp waar u woont. Aangezien die scholen buiten Schoolwijzer vallen, is 1 school in dit geval voldoende om in te vullen bij Schoolwijzer. Uw tweede keuze valt dan buiten het systeem van Schoolwijzer.