Verdeelsysteem

Hoe werken de plaatsingsrondes?

Belangrijke data: aanmelden voor een eerstvolgende plaatsingsronde kan vóór 1 februari (eerste plaatsingsronde voor het volgende schooljaar), vóór 1 april, vóór 1 juni, vóór 1 september en vóór 1 november.

Schoolwijzer voert 5 keer per jaar een plaatsingsronde uit. Tijdens zo'n ronde worden de plaatsen verdeeld. De eerste plaatsingsronde voor een schooljaar is in februari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start. Bij deze ronde zijn alle plaatsen voor het eerst beschikbaar en heeft uw kind de meeste kans op een plaats op uw voorkeursschool.

Daarna volgen er nog 4 plaatsingsrondes: in april, juni, september en november. Tijdens iedere volgende plaatsingsronde verdeelt Schoolwijzer de nieuwe inschrijvingen over de overgebleven of vrijgekomen plaatsen. Na de 5e plaatsingsronde in november worden aanmeldingen voor het lopende schooljaar handmatig een beschikbare plaats toegewezen, op basis van uw voorkeuren. Op scholen die in de laatste ronde het maximum aantal leerlingen hebben bereikt, worden de daarna tussentijds vrijgekomen plaatsen niet meer opgevuld tot aan de volgende plaatsingsronde (februari). Het is namelijk alleen eerlijk als deze plaats beschikbaar is voor iedereen die interesse had en nog heeft.

Attentie: Om een gelijkmatige opbouw te realiseren in het aantal leerlingen per leerjaar, worden plaatsen voor kleuters toegewezen in twee groepen, op basis van het geboortejaar. De geboortedatum van uw kind is dus bepalend voor de groep, waarin uw plaatsingsverzoek wordt afgehandeld. Een overzicht van het aantal beschikbare plaatsen in beide groepen vindt u via www.schoolwijzernijmegen.nl/stand   

Bij de plaatsingsrondes hanteert Schoolwijzer deze voorrangsregels.

Hoe verdeelt Schoolwijzer de plaatsen op uw voorkeursscholen?

Schoolwijzer probeert zoveel mogelijk kinderen te plaatsen op de school van de eerste of tweede voorkeur. Uiteindelijk komt ongeveer 90% tot 95% van de kinderen op hun eerste voorkeursschool terecht. Dit percentage geeft het gemiddelde aan van alle Nijmeegse scholen voor primair onderwijs. Verschillen per school en/of per wijk zijn mogelijk.
Het systeem bepaalt uw voorrangsrecht op basis van uw gegevens. Bij de verdeling van plaatsen krijgen kinderen op basis van het voorrangsrecht een plek toegekend waarbij broer/zus op betreffende school en buurtschool het hoogste voorrangsrecht geven. Pas daarna volgen de kinderen die deze school een lagere voorkeur hebben gegeven of niet in de buurt wonen. Het kan dus zijn dat een kind dat niet uit de buurt komt, maar deze school als eerste voorkeur had, toch een plaats toegewezen krijgt.

Een, twee of meer scholen invullen?

U kunt op het formulier een of meerdere scholen invullen, met een maximum van 6. Hoe meer scholen u invult, hoe groter de kans dat uw kind op een school geplaatst kan worden. Wanneer op de school van uw eerste voorkeur geen plaats is, zal gekeken worden of er op uw tweede voorkeursschool (of 3e, 4e etc) wel plaats is. Wanneer u maar 1 school ingevuld heeft en daar is geen plaats, dan stopt voor u het plaatsingsproces. Uw kind wordt dan niet geplaatst en u dient opnieuw aan te melden voor de volgende plaatsingsronde waarin logischerwijs minder plekken te vergeven zijn. Ook is het niet zo dat u meer kans maakt op uw eerste voorkeursschool, als u maar 1 school ingevuld heeft.

U kunt zo vaak als u wilt opnieuw inschrijven voor volgende plaatsingsrondes, ook als uw kind al eerder een plaats toegewezen heeft gekregen. Op deze manier verkrijgt u mogelijk een plaats op een hogere voorkeursschool. Meer scholen invullen vergroot dus uw kans op een plaats en heeft alleen maar voordelen voor u!

Er zijn een paar uitzonderingen wanneer 1 school kiezen wel volstaat:

  1. Uw kind zit al op een school. U wilt graag overstappen naar een andere school of schooltype. Wanneer u echt maar 1 school daarvoor op het oog heeft, en uw kind bij niet plaatsing op de huidige school wilt laten, dan heeft het geen zin om meer dan 1 school in te vullen.
  2. Bij de februari ronde hebben Nijmeegse groep 1 kinderen een plaats-garantie op de school van hun broertje(s)/zusje(s) mits als eerste voorkeur ingevuld. Ook in dat geval is meer dan 1 schoolkeuze niet nodig.
  3. U woont net buiten Nijmegen, u wilt in Nijmegen naar een bepaalde school en bij niet plaatsing naar een school in de plaats waar u woont. Aangezien niet Nijmeegse scholen buiten Schoolwijzer vallen, is 1 school kiezen voldoende. Uw tweede keuze valt immers buiten het systeem van Schoolwijzer.