Contact

Hebt u een vraag en kunt u op deze website het antwoord niet vinden? Lukt het online aanmelden niet? Neem dan contact op, wij helpen u graag verder. Als u het niet eens bent met het plaatsingsadvies van Schoolwijzer, neem dan contact op met de Commissie Heroverweging.

Telefoon en e-mail

U kunt Schoolwijzer bellen op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 11.30 uur.
In de schoolvakanties is het kantoor van Schoolwijzer gesloten.
T 024 360 20 22

Krijgt u geen gehoor? Spreek dan een bericht in, of stuur een e-mail naar:
E info@schoolwijzernijmegen.nl

Bezoekadres
Alleen op afspraak
Schoolwijzer Nijmegen
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen

Niet eens met het advies van schoolwijzer?

Heeft u een plaatsingsbrief van Schoolwijzer ontvangen? Als u vindt dat de voorrangsregels niet juist zijn toegepast of een plaats op die school voor uw kind leidt tot een schrijnende situatie, kunt u de Commissie heroverweging vragen om de beslissing te heroverwegen. Neem daarvoor contact op met:

Schoolwijzer Nijmegen
T.a.v. Commissie Heroverweging
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
E commissie@schoolwijzernijmegen.nl