Uitleg

Welke stappen doorloopt u zodat uw kind straks terecht kan op de basisschool? Allereerst oriënteert u zich op de basisscholen. Wat vindt u belangrijk? Hebt u minimaal 3 scholen gekozen, dan meldt u uw kind aan bij Schoolwijzer Nijmegen. Schoolwijzer verdeelt vervolgens aan de hand van voorrangsregels de plaatsen. Daarna krijgt u te horen op welke school er plaats is voor uw kind. En dan? Dan start uw zoon of dochter op school – een leuke, spannende stap.

  1. Oriënteren
  2. Aanmelden bij Schoolwijzer
  3. Plaatsingsbrief
  4. Inschrijven op de basisschool
  5. Naar school!