Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

U ontvangt de plaatsingsbrief

Hebt u uw kind vóór 1 maart voor het volgende schooljaar aangemeld? Dan ontvangt u vóór 1 april de plaatsingsbrief van Schoolwijzer waarin u kunt lezen op welke school u uw kind mag inschrijven. Meldt u uw kind aan voor een volgende plaatsingsronde, dan krijgt u in de maand na de plaatsingsronde de uitslag. Denkt u dat de plaats die Schoolwijzer toekent, leidt tot een schrijnende situatie voor uw kind of dat de spelregels niet juist zijn toegepast? Overweeg dan de Commissie heroverweging te vragen dit advies nogmaals te bekijken.