aanmelden

In Nijmegen werken we met een centraal aanmeldsysteem voor het basisonderwijs. Dit betekent dat elk kind via Schoolwijzer voor een school wordt aangemeld, ongeacht de reden van aanmelding (bijvoorbeeld verhuizing) en ongeacht de groep die het betreft.

Het toewijzingsbeleid is primair gericht op het plaatsen van kinderen die woonachtig zijn in Nijmegen op het moment dat het kind naar school gaat. Kinderen die buiten Nijmegen wonen kunnen een Nijmeegse school bezoeken indien er, na toepassing van alle voorrangsregels voor Nijmeegse kinderen, nog plaatsen beschikbaar zijn.

Aanmelding kleuters: U begint met nadenken over wat u belangrijk vindt aan een school voor uw zoon of dochter. Uw kind krijgt voorrang op de school waar eventuele broertjes of zusjes al zitten en op de 3 basisscholen die het dichtst bij uw huis liggen. Maar misschien kiest u liever, hoewel uw kind om die reden geen voorrang krijgt, een bepaalde vorm van onderwijs, zoals Montessori, Dalton of Jenaplan. Of een school gebaseerd op een levensbeschouwing?

Ook aanmelding voor een hogere groep, naar aanleiding van verhuizing of wijziging van schoolkeuze, doet u door inschrijving via de website van Schoolwijzer.

Kies minimaal 1, maar liever meerdere scholen voor uw kind. U mag maximaal 6 scholen kiezen. Dat zijn uw voorkeursscholen.

  • Wilt u meer weten over het schoolaanbod in Nijmegen? Een overzicht van de Nijmeegse basisscholen vindt u op de pagina scholen.
  • Kijk op deze pagina van de rijksoverheid voor tips en adviezen over het kiezen van een basisschool.

Bezoek gerust de basisscholen en de eventuele BSO (buitenschoolse opvang). Ze vertellen u graag alles over de school. Vaak kunt u er informatieavonden of open dagen bezoeken, of een afspraak maken voor een rondleiding.