Home

Attentie: 

Aanmelden (schooljaar 2022-2023) voor de volgende matchingsronde: vóór 1 november 2022

Het aantal beschikbare plaatsen op de verschillende scholen, voor kinderen geboren in 2018 of 2019, vindt u via 

https://www.schoolwijzernijmegen.nl/stand

 

Schoolwijzer Nijmegen kreeg, bij de maartronde 2022, 1442 aanmeldingen van leerlingen voor groep 0 en 1. Dit betreft leerlingen geboren tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019. Zij gaan in het schooljaar 2022/2023 voor het eerst naar de basisschool. Hiervan zijn 1393 leerlingen geplaatst op een school. Dit betreft 97% van de aangemelde kinderen.

Van de 1442 aanmeldingen zijn
1304 leerlingen geplaatst op de school van eerste voorkeur  (= 91%)

79 leerlingen op de school van tweede voorkeur (= 5,5%)

10 leerlingen op de school van derde voorkeur (= 0,7 %)

0 leerlingen op de school van 4e, 5e of 6e voorkeur (= 0 %)

42 leerlingen zijn niet geplaatst (= 2,9%)

Van de 42 leerlingen die niet geplaatst konden worden wonen er 9 niet in Nijmegen. Van de 33 niet geplaatste kinderen uit Nijmegen hadden er 30 alleen een eerste voorkeur opgegeven, voor 2 leerlingen waren 2 voorkeuren opgegeven en voor 1 leerling waren 3 voorkeuren opgegeven.

Ouders wiens kind niet geplaatst is of geplaatst bij een school van een lagere voorkeur, kunnen hun kind opnieuw aanmelden voor de mei-matching. Op de mogelijkheid van meedoen in een volgende ronde worden ouders, in de niet-plaatsingsbrief, standaard geattendeerd.

Aanmeldingen

 

Geplaatst