Inschrijven op de basisschool

Na ontvangst van de plaatsingsbrief van Schoolwijzer kunt u uw kind gaan inschrijven op de basisschool. U neemt zelf, binnen twee weken na ontvangst, contact op met de school om de toegekende plaats te bevestigen en een inschrijfformulier te vragen. De school zal meestal vragen naar de plaatsingsbrief welke u moet kunnen overhandigen. Met de school maakt u afspraken over de verder te volgen inschrijfprocedure.

Schoolwijzer Nijmegen brengt bindende plaatsingsadviezen uit aan basisscholen. Toch kan een school in sommige gevallen na het inschrijfgesprek besluiten uw kind niet in te schrijven. De school moet daarvoor een goede reden hebben. Bijvoorbeeld omdat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen. Het School Ondersteunings Profiel is hierbij leidend. Wij kunnen dan, in overleg met u, onderzoeken of een andere school plaats heeft.