Voorrangsregels stadsscholen

Voor de stadsscholen Hidaya en Meander gelden andere voorrangsregels. Deze voorrangsregels vindt u hieronder. Schoolwijzer heeft deze scholen als stadsscholen aangemerkt, omdat deze scholen vanwege hun karakter een andere functie vervullen dan een buurtschool.

1. Kinderen met een broertje of zusje op een stadsschool

Kinderen met een broertje of zusje op een stadsschool krijgen voorrang op andere kinderen. Broers/zussen die in Nijmegen wonen hebben hierbij voorrang op broers/zussen van buiten Nijmegen. Schoolwijzer garandeert een plaats voor uw kind, mits u hem/haar aanmeldt vóór de 1e plaatsingsronde (1 februari) van het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt, u de betreffende school als eerste voorkeur kiest en u bij de aanmelding aanvinkt dat al een broer/zus naar die school gaat. Alle andere kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven als het kind dat u aanmeldt, worden als  broertjes of zusjes aangemerkt. Uitgangspunt is het adres waar het kind staat ingeschreven en ook daadwerkelijk het hoofdverblijf heeft op het moment dat het naar school gaat. Schoolwijzer kan om bewijsstukken vragen.

meerdere aanmeldingen binnen één gezin

Hebt u meer kinderen? Het uitgangspunt van Schoolwijzer is dat kinderen naar dezelfde school kunnen. Mochten er verschillende opties zijn dan neemt Schoolwijzer Nijmegen contact met u op.

meerlingen aanmelden

Een aanmelding voor een meerling, mits aangemeld voor dezelfde groep, beschouwt Schoolwijzer als één aanmelding voor twee of meer kinderen, tenzij de ouders een andere voorkeur opgeven. Dit houdt in dat meerlingen een plaatsingsadvies krijgen voor één en dezelfde school. Betreft het een meerling aanmelding voor verschillende groepen dan is de plaatsingsmogelijkheid niet voor beide groepen gegarandeerd. Elk kind van een meerling dient apart aangemeld te worden.

2. Kinderen die in de gemeente Nijmegen wonen

Kinderen uit Nijmegen krijgen vervolgens voorrang op andere kinderen. Uitgangspunt is het adres waar het kind staat ingeschreven en ook daadwerkelijk het hoofdverblijf heeft op het moment dat het kind naar school gaat.

Uitzondering: Heilig Landstichting
Heilig Landstichting hoort bij de gemeente Berg en Dal. In Heilig Landstichting zijn geen scholen. De dichtstbijzijnde basisscholen liggen in Nijmegen. Daarom worden de kinderen uit Heilig Landstichting die een oudere broer of zus hebben op de 1e voorkeursschool in Nijmegen gelijkgesteld aan kinderen uit Nijmegen met een broer of zus op de 1e voorkeursschool. Ze krijgen daarmee ook voorrang. Dit geldt alleen bij de eerste plaatsingsronde van een schooljaar (1 februari) waarin uw kind vier jaar wordt. In alle andere gevallen wordt uw kind gezien als een niet-Nijmeegs kind en komt alleen in aanmerking voor de overgebleven plaatsen na de Nijmeegse kinderen.

3. Kinderen van buiten de gemeente Nijmegen

Voor kinderen die buiten de gemeente Nijmegen wonen geldt dat kinderen die dichterbij de gekozen stadsschool wonen, voorrang krijgen op kinderen die verder weg wonen. De afstand wordt voor de stadsscholen berekend met de routebeschrijving van google maps voor de auto. Uitgangspunt is het woonadres vanaf het moment dat het kind daadwerkelijk naar school gaat. Wanneer u gaat verhuizen, dient u bij het aanmelden het toekomstige adres in te voeren bij de kindgegevens.

4. Onjuiste informatie

Als blijkt dat onjuiste informatie bij de aanmelding is ingevuld op grond waarvan een plaatsingsadvies wordt gegeven voor een school waar het kind anders niet voor in aanmerking zou zijn gekomen dan heeft dat gevolgen voor de inschrijving van het kind. Het plaatsingsadvies wordt dan met terugwerkende kracht ingetrokken en de inschrijving van het kind op de school wordt ongedaan gemaakt. Ook als het kind inmiddels op de school is gestart, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en zal het kind naar een andere school moeten. De ouders moeten hun kind hiervoor opnieuw via Schoolwijzer aanmelden.