Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Voorrangsregel Schoolwijzer voor kinderen uit bijbehorende kindcentra afgeschaft

De nieuwe, derde voorrangsregel van  Schoolwijzer Nijmegen, het centrale aanmeldpunt voor het primair onderwijs in Nijmegen, wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. Hierdoor moet de plaatsingsprocedure opnieuw worden gedaan. Daarom horen ouders twee weken later (op 15 april 2018 of zo spoedig mogelijk daarna) op welke school hun kind wordt geplaatst in het nieuwe schooljaar.

In Nijmegen melden ouders hun kind via Schoolwijzer Nijmegen aan voor een basisschool. Ouders hebben hierbij een vrije schoolkeuze. Als voor een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, treden de voorrangsregels in werking. De beschikbare plaatsen worden volgens die voorrangsregels verdeeld  over de aanmeldingen.
Met ingang van schooljaar 2018/2019 was - na de voorrang voor broertjes/zusjes en voorrang voor buurtkinderen - een nieuwe derde voorrangsregel toegevoegd voor kinderen die gebruik maken van kindcentra (kinderopvang of peutergroep) bij een school.  Het doel was om de doorgaande ontwikkellijn van kinderen niet te doorbreken en kinderen op dezelfde vertrouwde plek te laten blijven
.

Schoolwijzer Nijmegen ziet dat sinds de bekendmaking van de derde voorrangsregel er een aantal onvoorziene zaken zijn en dat teveel ouders een strategische keuze willen maken voor opvang bij de school waar zij hun kind later willen inschrijven. Daardoor wordt de centrale aanmeldingsprocedure op 1 moment (vanaf  2 jaar  9 maanden) vroegtijdig verstoord; een ongewenst en onbedoeld effect van de derde voorrangsregel.  Om die reden is besloten om deze regel met onmiddellijke ingang in te trekken. De plaatsingsronde van maart voor het aankomende schooljaar 2018/2019 wordt opnieuw uitgevoerd zónder deze derde voorrangsregel.

Dit betekent dat ouders niet voor 1 april te horen krijgen op welke school hun kind geplaatst wordt.  Schoolwijzer Nijmegen streeft er nu naar om ouders op 15 april 2018 of zo spoedig mogelijk daarna te informeren op welke school hun kind geplaatst wordt in schooljaar 2018/2019.
Ouders ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Vragen over dit besluit kunnen gemaild worden naar voorzitter@schoolwijzernijmegen.nl