Aanmelden
voor het
nieuwe schooljaar
vóór 1 mei
2019!

Talent

Bestuur
Conexus
Overtuiging
Bijzonder Neutraal
Onderwijsvorm
Leerpleinen
Kinderopvang
KC Goudwinde
Soort opvang
Peutergroep
Telefoonnummer
024 360 43 32
Bezoekadres

Queenstraat 37b
6663 HA Lent
Nederland

Voorvoegsel
Het