Aanmelden
voor het
nieuwe schooljaar
vóór 1 mei
2019!

Prins Mauritsschool

Bestuur
Conexus
Overtuiging
Protestants-christelijk
Onderwijsvorm
Leerstofjaar Klassensysteem
Kinderopvang
de Prins
Soort opvang
Peutergroep
Telefoonnummer
024 344 23 31
Bezoekadres

Zwanenveld 2524
6538 NK Nijmegen
Nederland