Aanmelden
voor het
nieuwe schooljaar
vóór 1 mei
2019!

Prins Clausschool

Bestuur
Conexus
Overtuiging
Protestants-christelijk
Onderwijsvorm
Leerstofjaar Klassensysteem
Kinderopvang
Zevensprong
Soort opvang
Peutergroep
Mallemolem (K)
Soort opvang
Peutergroep
Tirade
Soort opvang
Kinderdagverblijf
Telefoonnummer
024 344 18 54
Bezoekadres

Weezenhof 4002
6536 DB Nijmegen
Nederland