Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Meander vrijeschool voor basisonderwijs

Bestuur
Stichting Pallas
Overtuiging
Antroposofisch
Onderwijsvorm
Vrijeschool
Kinderopvang
de Toverster
Soort opvang
Peutergroep
de Zonnestraaltjes
Soort opvang
Kinderdagverblijf
Telefoonnummer
024 360 03 56
Bezoekadres

Celebesstraat 12
6524 KE Nijmegen
Nederland