Aanmelden
voor het
nieuwe schooljaar
vóór 1 maart
2019!

Openbare basisschool de Buut

Bestuur
Conexus
Overtuiging
Openbaar
Onderwijsvorm
Leerpleinen
Kinderopvang
de Buut
Soort opvang
Peutergroep
de Buut
Soort opvang
Kinderdagverblijf
Telefoonnummer
024 323 02 20
E-mailadres
Bezoekadres

Hugo de Grootstraat 41
6522 DD Nijmegen
Nederland