welke stappen doorloopt u?

Welke stappen doorloopt u zodat uw kind straks terecht kan op de basisschool? Allereerst oriënteert u zich op de basisscholen. Wat vindt u belangrijk? Hebt u minimaal 3 scholen gekozen, dan meldt u uw kind aan bij Schoolwijzer Nijmegen. Schoolwijzer verdeelt vervolgens aan de hand van voorrangsregels de plaatsen. Daarna krijgt u te horen op welke school er plaats is voor uw kind. En dan? Dan start uw zoon of dochter op school – een leuke, spannende stap.

 1. Oriënteren
 2. Aanmelden bij Schoolwijzer
 3. Plaatsingsbrief
 4. Inschrijven op de basisschool
 5. Naar school!

1. oriënteren

U begint met nadenken over wat u belangrijk vindt aan een school voor uw zoon of dochter. Uw kind krijgt voorrang op de school waar eventuele broertjes of zusjes al zitten en op de 3 basisscholen die het dichtst bij uw huis liggen. Maar misschien kiest u liever een bepaalde vorm van onderwijs, zoals Montessori, Dalton, Jenaplan of de Vrije School? Of een school gebaseerd op een geloofsovertuiging?

 • Wilt u meer weten over het schoolaanbod in Nijmegen? Een overzicht van de Nijmeegse basisscholen vindt u op de pagina WAAR.
 • Wilt u tips en adviezen over het kiezen van een basisschool?
  Rijksoverheid
   

tip: bezoek de scholen

Bezoek gerust de basisscholen en de eventuele Buitenschoolse opvang BSO; ze vertellen u graag alles over de school. Vaak kunt u er informatieavonden of open dagen bezoeken, of een afspraak maken voor een rondleiding.

2. aanmelden bij schoolwijzer

Als u zich heeft georiënteerd, kunt u uw kind vanaf dat het 2 jaar en 9 maanden is aanmelden bij Schoolwijzer. U krijgt rond die tijd een herinneringsbrief van Schoolwijzer, maar daar hoeft u niet op te wachten. Op het aanmeldformulier kunt u maximaal 6 voorkeursscholen opgeven. Ook wanneer uw kind nog dit schooljaar start of wisselt van school, meldt u uw kind aan bij Schoolwijzer. Schoolwijzer kent uw zoon of dochter dan een plaats toe tijdens een tussentijdse plaatsingsronde.

Start uw kind in het volgende schooljaar? Meld uw kind dan aan vóór 1 maart voorafgaand aan dat schooljaar. Dan maakt uw kind de meeste kans om een plaats te krijgen op een school van uw voorkeur. Natuurlijk kunt u ook na 1 maart uw kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. De meeste plaatsen worden verdeeld in de eerste ronde (in maart).

tip: de kans op een plaats zonder voorrang

Kiest u voor een school waar uw kind geen voorrang krijgt (bijvoorbeeld geen broertjes/zusjes op de school, geen buurtschool) lees dan zeker de VOORRANGSREGELS en het VERDEELSYSTEEM goed. Het risico dat er geen plaats beschikbaar is op de school voor uw kind, is dan groter. Bekijk ook de actuele STAND. Zo kunt u een inschatting maken van de kans op een plaats voor uw kind.

Tot slot: denk na het aanmelden ook aan een inschrijving voor een Buitenschoolse opvang BSO (buitenschoolse opvang) bij uw voorkeursscholen.

3. plaatsingsbrief

Hebt u uw kind vóór 1 maart voor het volgende schooljaar aangemeld? Dan ontvangt u vóór 1 april de plaatsingsbrief van Schoolwijzer waarin u kunt lezen op welke school u uw kind mag inschrijven. Meldt u uw kind aan voor een volgende plaatsingsronde, dan krijgt u in de maand na de plaatsingsronde de uitslag. Denkt u dat de plaats die Schoolwijzer toekent, leidt tot een schrijnende situatie voor uw kind of dat de spelregels niet juist zijn toegepast? Overweeg dan de COMMISSIE HEROVERWEGING te vragen dit advies nogmaals te bekijken.

4. inschrijven op de basisschool

Hebt u de plaatsingsbrief van Schoolwijzer ontvangen? Dan kunt u uw kind gaan inschrijven op de basisschool. U kunt zelf contact opnemen met de school om hiervoor een afspraak te maken. Bewaar de brief goed en neem deze mee naar de afspraak. Als u de brief niet kunt laten zien, mag de school uw kind niet inschrijven.

In dit gesprek spreekt u af wanneer uw kind welkom is om te komen 'wennen' en legt u vast op welke datum uw kind precies zal starten.

Schoolwijzer Nijmegen brengt bindende plaatsingsadviezen uit aan basisscholen. Toch kan een school in sommige gevallen na het inschrijfgesprek besluiten uw kind niet in te schrijven. De school moet daarvoor een goede reden hebben. Bijvoorbeeld omdat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen. Uiteraard zoeken wij dan, in overleg met u, naar een andere school die de gewenste zorg wel kan bieden.

5. naar school!

Is uw zoon of dochter 4? Vanaf die dag mag hij of zij naar de basisschool. Vanaf de dag dat het 5 jaar is, is uw kind leerplichtig en moet het naar school. De meeste kinderen in Nederland starten zodra zij 4 jaar zijn.terug naar boven