Aanmelden
voor het
nieuwe schooljaar
vóór 1 maart
2019!

Basisschool de Vossenburcht

Bestuur
Conexus
Overtuiging
Rooms-katholiek
Onderwijsvorm
Leerstofjaar Klassensysteem
Kinderopvang
Kinop Paradijs
Soort opvang
Peutergroep
Peutergroep Vossenburcht
Soort opvang
Peutergroep
Kinop Kasteel
Soort opvang
Kinderdagverblijf
Telefoonnummer
024 356 63 79
Bezoekadres

Docter Kuyperstraat 2
6535 TK Nijmegen
Nederland